Равнището на заетостта се е повишило в повечето държави – членки на ЕС, през второто тримесечие на 2023 г.

Милен Николов
Редактор
18 септември 2023, 09:45 414

За България е отчетен спад

През второто тримесечие на 2023 г. в ЕС коефициентът на заетост на хората на възраст 20 – 64 години възлиза на 75,4%., което представлява увеличение от 0,1 процентни пункта (п.п.) в сравнение с първото тримесечие на 2023 г., сочат данните на „Евростат“

Стагнацията на пазара на труда – включваща лицата с неудовлетворени потребности от заетост, голяма част от които са безработни лица – възлиза на 11,2% от разширената работна сила на възраст 20 – 64 години (-0,1 п.п. в сравнение с първото тримесечие на 2023 г.).

Промените в равнището на заетостта между първото и второто тримесечие на 2023 г. варират в различните държави от ЕС. Най-голямо увеличение е регистрирано в Словения (+1,3 п.п.), Португалия (+1,1 п.п.) и Латвия (+1 п.п.).

Докато заетостта се е повишили в 20 държави от ЕС, тя е останала на същото равнище в Естония и се понижила в 6 държави от ЕС, като най-голям спад е отчетен в България (-0,8 процентни пункта), Белгия (-0,7 процентни пункта) и Румъния (-0,6 процентни пункта).

Между първото и второто тримесечие на 2023 г. 3,1 милиона безработни в ЕС (24% от всички безработни през първото тримесечие на 2023 г.) са намерили работа. През този период 6,7 милиона (51,4%) са продължили да бъдат безработни, а 3,2 милиона безработни (24,5%) вече не са част от работната сила.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент