Вносът и износът на България с ръст през април 2024 г.

10 юли 2024, 11:43 47

Данните са на НСИ

През периода януари – април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6,4% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 17 680,1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 62% от износа за държавите – членки на ЕС, сочат данните на НСИ.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30,7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (32,2%).

През април 2024 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 11,5% спрямо април 2023 г. и е на стойност 4 770,5 млн. лева.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари – април 2024 г. намалява с 2,4% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 19 019,1 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (82,5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (15%).

През април 2024 г. вносът на стоки на България от ЕС се увеличава с 11,9% и е на стойност 5 111,1 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС през периода януари – април 2024 г. е отрицателно и е на стойност 1 339 млн. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент