Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

30380
версия, консолидирана от Ciela-Norma