Счетоводство и Данъци (76 образци)

 1. Командировка в Страната
 2. Командировка в Чужбина
 3. Акт за Прихващане и Възстановяване
 4. Фактура
 5. Дебитно Известие
 6. Отчет за Извършените Продажби в Брой
 7. Месечен Фискален Отчет

Работна Заплата и Личен Състав (74 образци)

 1. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Служителя
 2. Предложение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие от Работодателя
 3. Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 4. Заповед за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие
 5. Заповед за Прекратяване в Срока за Изпитване
 6. Предизвестие за Прекратяване на ТД от Страна на Служителя
 7. Заповед за Прекратяване на ТД във връзка с Изтекъл Срок на Предизвестие, Отправено от Страна на Служител

Договори, Пълномощни, Решения (32 образци)

 1. Договор за Заем
 2. Договор за Наем на Недвижим Имот
 3. Договор за Дарение
 4. Договор за Продажба на МПС
 5. Пълномощно за Счетоводно Обслужване
 6. Пълномощно за Обслужване по Обработка на Заплати
 7. Търговско Пълномощно