Договори

 1. Договор за Заем
 2. Договор за Наем на Недвижим Имот
 3. Договор за Дарение
 4. Договор за Продажба на МПС
 5. Договор за Услуга
 6. Договор за Изработка
 7. Договор за Замяна
 8. Договор за Управление
 9. Договор за Бартер
 10. Договор за Възлагане

Пълномощни

 1. Пълномощно за Счетоводно Обслужване
 2. Пълномощно за Обслужване по Обработка на Заплати
 3. Търговско Пълномощно
 4. Пълномощно за Учредяване на Прокура
 5. Пълномощно за Продажба на Недвижим Имот
 6. Оттегляне на Пълномощно
 7. Пълномощно за Закупуване на Недвижим Имот

Решения на Органи на Дружество

 1. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети
 2. Решение за Разпределяне на Неразпределена Печалба
 3. Решение за Покриване на Непокрита Загуба
 4. Решение за Отписване на Вземане
 5. Решение за Отписване на Задължение
 6. Решение за Увеличаване на Капитала
 7. Решение за Намаляване на Капитала
 8. Решение за Допълнителна Парична Вноска
 9. Решение за Избор на Управител
 10. Решение за Приемане на Съдружник
 11. Решение за Участие в Други Дружества
 12. Решение за Откриване на Клонове
 13. Решение за Закриване на Клонове
 14. Решение за Продажба на Недвижим имот
 15. Решение за Получаване на Креди
абонамент