Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
актуално Лектор: Митко Димов 29 март 2022 22:18 4368
  • Видове доставки, свързани с недвижими имоти - 00:00
  • Данъчна основа - 05:50
  • Място на изпълнение - 07:01
  • Данъчен кредит и корекции - 07:18
  • Обекти на облагане - 14:28
  • Постоянни и временни данъчни разлики - 14:55
  • Счетоводни и данъчни амортизации - 17:29
  • Данък при източника - 19:19
  • Данък върху разходите - 21:06

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент