Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

22163
версия, консолидирана от Ciela-Norma