Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

31628
версия, консолидирана от Ciela-Norma