Закон за Данък върху Добавената Стойност

255529
версия, консолидирана от Ciela-Norma