Закон за Данък върху Добавената Стойност

188917
версия, консолидирана от Ciela-Norma