Закон за Данък върху Добавената Стойност

266828
версия, консолидирана от Ciela-Norma