Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

140532
версия, консолидирана от Ciela-Norma