Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

101191
версия, консолидирана от Ciela-Norma