Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

150374
версия, консолидирана от Ciela-Norma