Закон за Местните Данъци и Такси

18501
версия, консолидирана от Ciela-Norma