Закон за Местните Данъци и Такси

19202
версия, консолидирана от Ciela-Norma