Закон за Местните Данъци и Такси

14296
версия, консолидирана от Ciela-Norma