Командировки в страната

Командировки в страната
актуално Лектор: Екатерина Колева 24 февруари 2022 20:34 3837
 • Нормативна уредба - 00:00
 • Какво представлява командировката в страната - 01:05
 • Какво работно време трябва да спазват командированите - 02:16
 • Кои лица могат да бъдат командировани - 02:49
 • Кои лица не се считат за командировани - 03:59
 • Права и задължения на страните - 05:12
 • Кога се изисква съгласие на командированото лице - 05:56
 • Продължителност на командировката - 06:40
 • Командировъчни пари – пътни, квартирни и дневни - 07:12
 • Отчетност и контрол - 13:10
 • Командироване на съдружници и управители - 19:36

ДРУГИ ВИДЕА

филтър по тема
покажи още
абонамент