Над 154 000 възрастни и хора с увреждания са получили подкрепа с услуги в домовете си по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Милен Николов
Редактор
18 септември 2023, 14:35 285

Подкрепата продължава и по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

Общо 154 214 възрастни хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания са получили подкрепа в домовете си с интегрирани здравно-социални услуги, съобщи Министерството на труда и социалната политика. Подкрепата е осигурена с проектите на 234 общини по мярката „Патронажна грижа“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, която е реализирана в четири компонента с общ бюджет от над 161 млн. лева.

Основната цел на операцията е създаване на мрежа от услуги за подкрепа в домашна среда с акцент върху предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги в домовете на хората в затруднение. Възрастните и хората с увреждания са подкрепяни с доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства. Те са получавали и съдействие за навременен достъп до неотложни административни услуги, психологическа подкрепа и консултиране.

Подкрепата за възрастните и хората с увреждания продължава и по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. С обявяването на първата мярка за новия програмен период „Грижа в дома“ продължава предоставянето на мобилни здравно-социални услуги в домовете на хората в затруднено положение. В момента 229 общини в страната изпълняват проекти на обща стойност близо 150,9 млн. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент