Описание на калкулатора:

Калкулаторът се използва за превръщане на трудов стаж от първа и втора категория труд към трета категория труд, който е необходим при пенсиониране.

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител и неговата длъжност.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на неговия трудов стаж при пенсиониране.

I категория<br> (1 г. = 3 г. стаж)

Когато 1 год. трудов стаж от I категория се равнява на 3 год. стаж от III категория.

Това са:

1. Работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители, до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни обекти, в тунелното и подземното минно строителство.
(чл.104, ал.3 от КСО)

2. Военните от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав.
(чл.104, ал.5 от КСО)

3. Военните, участвали в операции и мисии извън територията на страната, с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия във военно време.
(чл.104, ал.7 от КСО)

I категория<br> (1 г. = 2 г. стаж)

Когато 1 год. трудов стаж от I категория се равнява на 2 год. стаж от III категория.

Това са военните и полицаите от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби (чл.104, ал.6 от КСО).

I категория<br> (3 г. = 5 г. стаж)

Когато 3 год. трудов стаж от I категория се равняват на 5 год. стаж от III категория.

Това са всички други работници и служители, чийто труд е категоризиран в I категория (чл.104, ал.2 от КСО).

II категория<br> (4 г. = 5 г. стаж)

Когато 4 год. трудов стаж от II категория се равнява на 5 год. стаж от III категория.

Това са всички други работници и служители, чийто труд е категоризиран във II категория (чл.104, ал.2 от КСО).

години

Посочва се броят години трудов стаж, които ще се превръщат от I или II категория труд към III категория труд.

месеци

Посочва се броят месеци трудов стаж, които ще се превръщат от I или II категория труд към III категория труд.

дни

Посочва се броят дни трудов стаж, които ще се превръщат от I или II категория труд към III категория труд.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Приравняване на 1-ва и 2-ра Категория Труд към 3-та

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .

Когато 1 год. трудов стаж от I категория се равнява на 3 год. стаж от III категория.

Това са:

1. Работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители, до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни обекти, в тунелното и подземното минно строителство.
(чл.104, ал.3 от КСО)

2. Военните от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав.
(чл.104, ал.5 от КСО)

3. Военните, участвали в операции и мисии извън територията на страната, с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия във военно време.
(чл.104, ал.7 от КСО)

Когато 1 год. трудов стаж от I категория се равнява на 2 год. стаж от III категория.

Това са военните и полицаите от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби (чл.104, ал.6 от КСО).

Когато 3 год. трудов стаж от I категория се равняват на 5 год. стаж от III категория.

Това са всички други работници и служители, чийто труд е категоризиран в I категория (чл.104, ал.2 от КСО).

Когато 4 год. трудов стаж от II категория се равнява на 5 год. стаж от III категория.

Това са всички други работници и служители, чийто труд е категоризиран във II категория (чл.104, ал.2 от КСО).

абонамент

Всички Калкулатори