Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за преизчисляване (превалутиране) на сума от една валута в друга, за избран ден, като превалутирането се извършва по курса на двете валути към лева, определен от БНБ за съответния ден.

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

цел на изчислението

В това поле може да се запише в свободен текст за каква цел се прави конкретното превалутиране.

Това поле не е задължително и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за превалутиране.

сума

Посочва се сумата за превалутиране

дата на превалутиране

Избира се датата, за която се извършва превалутирането.

от валута

Посочва се валутата, от която ще се превалутира

към валута

Посочва се валутата, към която ще се превалутира

Калкулатор Валутен Калкулатор

абонамент

Всички Калкулатори