Описание на калкулатора:

Калкулаторът се използва за изчисляване сбора на осигурителен стаж на служител в години, месеци, дни и часове, за определен период от време, при различни работодатели.

Дефиниращи норми:

чл. 9 от КСО

чл. 37, чл. 38, чл. 39 от НПОС

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител, неговият последен работодател и длъжност.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на сборния му осигурителен стаж.

работодател

Посочва се името на работодателя, при когото е придобит осигурителният стаж.

Не е задължително поле – то е за удобство, когато се изчислява осигурителният стаж при множество работодатели.

длъжност

Посочва се заеманата длъжност при работодателя, записан в клетка 1.

Не е задължително поле – то е за удобство, когато се изчислява осигурителен стаж по определена длъжност или специалност, натрупана при различни работодатели и в различно време.

години

Посочва се броят години осигурителен стаж при работодателя, записан в клетка 1.

месеци

Посочва се броят месеци осигурителен стаж при работодателя, записан в клетка 1.

дни

Посочва се броят дни осигурителен стаж при работодателя, записан в клетка 1.

часове

Попълва се броят часове осигурителен стаж при работодателя, записан в клетка 1.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Сбор Осигурителен Стаж за Период

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
работодател длъжност години месеци дни часове
абонамент

Всички Калкулатори